Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we daar als organisatie mee omgaan.

Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere geldende wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D.
Wielhovenstraat 62
3316 BK Dordrecht
privacy@edad.nl
KvK: 23059887

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • locatiegegevens

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Bij bepaalde diensten van B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. worden bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt indien dit noodzakelijk is om de dienst te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan een medische aandoening (bijvoorbeeld epilepsie), het gebruik van bepaalde hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel) of de medische instelling waar u naar toe wordt gebracht (bijvoorbeeld een zorginstelling of school voor bijzonder onderwijs).

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is verleend door ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@edad.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Waarvoor en op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst met een van onze opdrachtgevers of op basis van expliciete toestemming van een particulier. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het uitvoeren van onze dienstverlening zoals de planning, uitvoering en financiële afhandeling van een touringcar- of taxirit
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van een van onze diensten
 • u te kunnen bellen of e-mailen waanneer er wijzigingen zijn of voor een onderzoek naar klanttevredenheid
 • te kunnen voldoen aan een contractuele of wettelijke verplichting
 • het bekendmaken van informatie over de organisatie in de toekomst (o.a. via e-mail)

Het komt ook voor dat wij jouw persoonsgegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. In deze situaties is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor onze bedrijfsprocessen. Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan in deze privacyverklaring, dan informeren wij je hier vooraf over en vragen indien nodig je toestemming. Ook als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens informeren we je hierover.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D.) tussen zit.

Wie ontvangen je persoonsgegevens?

B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of met een van onze opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We geven alleen de persoonsgegevens door die nodig zijn voor het doel en wij maken afspraken over de beveiliging, gebruik en bewaren van de gegevens. Zo sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met onze dienstverleners. B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verkopen je persoonsgegevens nooit.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

B.V. Touringcarbedrijf E.D.A.D. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Veiligheid van je gegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De systemen waarin je gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord. Dossiers met persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt diverse rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, bezwaar en verwijdering. Een volledig overzicht van jouw rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We vragen u alvorens een klacht in te dienen contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming

Mocht je een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van je bovengenoemde rechten dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dat is dhr. Dillen Lipman en hij is bereikbaar via privacy@edad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan wordt om identificatie gevraagd. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Versie april 2019

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten